Obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države, a oštećenih u potresu, bit će oslobođeni najmoprimci i korisnici s područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba.

Odluku o tome donijela je Vlada RH na sjednici u četvrtak, a zbog posljedica potresa koji su četiri županije i Zagreb pogodili 28. i 29. prosinca prošle godine.

Oslobađanje od plaćanja od siječnja ove godine

Najmoprimci i korisnici državnih nekretnina bit će oslobođeni plaćanja počevši od siječnja ove godine pa do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašteno je, objasnio je ministar Darko Horvat, da u ime države oslobodi obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje zakupnike, najmoprimce i korisnike poslovnih prostora i stanova u vlasništvu države, kojima upravlja ministarstvo, a koji su nakon pregleda zgrada označeni kao N1 (neuporabljivo-zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo-zbog oštećenja) te stoga nisu podobni za obavljanje djelatnosti ili stanovanje.

Kako dijelom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države upravljaju Državne nekretnine d.o.o., skupština te tvrtke zadužena je da donese potrebne odluke i poduzme potrebne radnje za navedeno oslobođenje.

Izašli u susret i korisnicima državnih stanova

Vlada je donijela i odluku o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu države na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca prošle godine. Ovom je odlukom Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje dana ovlast da zbog posljedica potresa privremeno oslobodi plaćanja najamnine sve korisnike stambenih jedinica kojima upravlja na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja, uključivo korisnike na području Općine Topusko i gradova Novske i Kutine gdje se primjenjuje samo na korisnike onih stambenih jedinica koje su označene kao N1 (neporabljivo) ili su na njima potrebne mjere hitne intervencije.

U razdoblju, pak, od 1. srpnja do osiguranja odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji plaćanja najamnine oslobađaju se korisnici stambenih jedinica koje su uslijed potresa postale neuvjetne za stanovanje i koje su na temelju procjena ovlaštenih statičara označene kao neporabljive, na kojima je potreban dodatni detaljni pregled temeljem novih potresa ili su potrebne mjere hitne intervencije.

U Karlovačkoj županiji se, po istim kriterijima, oslobađaju plaćanja najamnine korisnici u razdoblju od 1. siječnja ove godine do osiguranja odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja.  Obje odluke stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Javni poziv za imenovanje dijela članova UV Hine

Vlada je donijela i zaključak o provedbi javnog poziva za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća (UV) Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hina). U skladu sa Zakonom o Hini vlada pokreće postupak izbora dijela članova UV-a Hine javnim pozivom te na temelju prispjelih prijedloga predlaže Hrvatskom saboru članove UV-a.

UV Hine ima pet članova i to jednog člana iz reda zaposlenih, člana iz reda stručnjaka za medije te tri člana iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka. U travnju mandat istječe članici vijeća iz reda zaposlenih te članovima UV-a iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka. Vlada je stoga, sukladno zakonu, donijela zaključak kojim je Ministarstvo kulture i medija zadužila da u njezino ime objavi javni poziv za imenovanje dijela članova UV-a Hine.