Nakon što je Sabor prihvatio novi Zakon o osobnoj iskaznici koji stupa na snagu u kolovozu sljedeće godine, Dnevnik HRT-a doznaje da je u pripremi aplikacija koja će omogućiti uporabu iskaznice na mobilnim uređajima uz najviše standarde sigurnosti.

Ranije izdane osobne iskaznice vrijedit će dok im ne istekne rok trajanja, a cijena izrade ostaje ista, piše HRT.

“Moći ćemo, kao i sada, ali s mobilnih uređaja, putem mobitela ili tableta, doslovno potpisati svoje dokumente, praktički ćemo moći prodati svoju nekretninu ili kupiti nekretninu digitalnim putem iz komocije svog doma”, rekao je za Dnevnik HRT-a Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici donesene su radi provedbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje, koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2019. godine, a izravno se primjenjuje u svim državama članicama od 2. kolovoza 2021.

Kako su iz MUP-a objasnili za Dnevnik HRT-a, novine koje donosi izmjena i dopuna Zakona o osobnoj iskaznici su te da će osobne iskaznice na novom čipu sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice, odnosno prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju (papilarne linije kažiprsta lijeve i desne ruke) u interoperabilnim digitalnim formatima.

Izgled osobne iskaznice djelomično se mijenja u skladu s odredbama Uredbe, pa će osobna iskaznica na prednjoj strani sadržavati dvoslovnu oznaku Republike Hrvatske otisnutu u negativu u plavom pravokutniku okruženu s 12 žutih zvjezdica.

Dobna granica podignuta

Rok do kojeg vrijede osobne iskaznice izdane osobama do navršenih 70 godina bit će pet godina.

Izmjenama i dopunama Zakona izmijenjena je dobna granica za izdavanje osobnih iskaznica koje su se izdavale bez roka trajanja na način da je dobna granica s navršenih 65 podignuta na navršenih 70 godina, pa će se osobama s navršenih 70 godina osobna iskaznica izdavati s rokom trajanja od 40 godina. To u stvarnosti znači kao da se toj kategoriji građana osobna iskaznica izdaje s neograničenim rokom trajanja, ali je to izraženo u godinama kako bi se rok trajanja tih osobnih iskaznica lakše očitavao na uređajima za čitanje elektroničkih isprava.

Većina prije izdanih osobnih iskaznica ostat će u uporabi do isteka roka trajanja, a neke će trebati zamijeniti u određenom roku, kako to određuje naprijed navedena Uredba. Tako će osobne iskaznice:

– izdane na temelju odredbi Zakona o osobnoj iskaznici iz 2015. s rokom trajanja od pet godina i osobne iskaznice izdane na temelju odredbi prijašnjeg Zakona o osobnoj iskaznici iz 2002. s rokom trajanja od deset godina vrijediti do isteka roka i neće ih trebati mijenjati.

– izdane osobama s navršenih 65 ili više godina bez roka trajanja na temelju odredbi postojećeg Zakona o osobnoj iskaznici (iz 2015.) prestati vrijediti 3. kolovoza 2031. i osobe će ih morati zamijeniti onima koje se izdaju na temelju odredbi ovoga Zakona. Iznimno, ovo se ne odnosi na osobe koje će 2. kolovoza 2021. imati 70 ili više godina i koje će i nakon 3. kolovoza 2031. nastaviti rabiti svoje osobne iskaznice izdane bez roka trajanja.

– izdane bez roka trajanja na temelju odredbi Zakona o osobnoj iskaznici iz 2002. građani će nastaviti rabiti i nakon 3. kolovoza 2031. i nisu ih obvezni zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju odredbi ovoga Zakona (takve osobe će imati 70 i više godina 2. 8. 2021.).

– izdane bez roka trajanja na temelju odredbi Zakona o osobnoj iskaznici iz 1991. prestaju vrijediti 3. kolovoza 2026. i osobe će ih morati zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju odredbi ovoga Zakona (zato što ne sadržavaju minimalne sigurnosne standarde).

Prijava na sustav e-Građani

Osim odredbi kojima se osigurava provedba naprijed navedene Uredbe, izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici sadržavaju i odredbe koje će omogućiti stvaranje preduvjeta za uporabu osobne iskaznice i na pokretnim uređajima, kao što su mobiteli i tableti, a ne samo na računalima kao do sada. Digitalne certifikate pohranjene na čip osobne iskaznice sada je moguće upotrebljavati samo putem čitača pametnih kartica koji je povezan na računalo s kojeg se pristupa pojedinoj elektroničkoj usluzi, kao što su usluge u sustavu e-Građani.

Nakon aktivacije elektroničkog dijela osobne iskaznice građanin će moći preuzeti besplatno odgovarajuće programsko rješenje za pokretne uređaje, odnosno ID mobilnu aplikaciju u kojoj će se prijaviti na prethodno kreirani pristup na Portalu elektroničke osobne iskaznice.

Odgovarajuće programsko rješenje za pokretne uređaje, odnosno ID aplikacija, nakon toga će biti spremna za uporabu i omogućit će jednostavnu prijavu na sustav e-Građani s najvišom razinom sigurnosti, kao i pravovaljano elektroničko potpisivanje putem mobilnih telefona ili putem onih uređaja na kojima ne postoji mogućnost čitanja elektroničkih osobnih iskaznica (npr. tableti). Ova nova usluga odnosno programsko rješenje za pokretne uređaje neće se dodatno naplaćivati.

Također su izmijenjene odredbe postojećeg Zakona o osobnoj iskaznici koje su propisivale obvezu sudjelovanja obaju roditelja u postupku izdavanja osobne iskaznice djetetu. Naime, u provedbi Zakona o osobnoj iskaznici pojavio se niz problema pri ishođenju osobnih iskaznica djeci kada jedan od roditelja nije zbog objektivnih razloga mogao sudjelovati u tom postupku ili mu je bila znatno otežana mogućnost davanja suglasnosti drugom roditelju da on samostalno provede postupak ishođenja iskaznice djetetu.

Izmjene Zakona omogućit će da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme izrađenu osobnu iskaznicu svojeg djeteta. Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete neće moći podnijeti roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice. Prema izmjenama Zakona, osobnu iskaznicu morat će ishoditi i osoba koja je navršila 16 godina i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka u skladu s Obiteljskim zakonom ako ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Zakon stupa na snagu 2. kolovoza 2021.

Izvor: Poslovni.hr