Lokacija je važna

– Unatoč tome što se nove nekretnine danas ne grade u velikoj mjeri, odnosno grade se u znatno manjem obujmu nego prije dolaska krize, ponuda je i dalje veća od potražnje pa su i cijene još uvijek u padu. Realizacija prodaje i najma je moguća, kako kod ostalih nekretnina tako i kod poslovnih prostora, tek kad je cijena realna u odnosu na trenutačno stanje tržišta, a ono više ne tolerira napuhivanje cijena – komentiraju stručnjaci s portala Crozilla.

Lokalcija, uređenost, dotrajalost i stanje nekretnine važni su faktori i prilikom određivanja realnih cijena, s tom razlikom što je kod poslovnih prostora godina gradnje često sporedan kriterij. Primjer mogu biti nekretnine na lokacijama poput gradskih središta u kojima prevladavaju nekretnine starije gradnje, no takve je, dodaju stručjaci s portala Crozilla, lakše prodati ili iznajmiti, nego one na periferiji koje su nerijetko nove i povoljnije.

– Pad cijena poslovnih prostora osjeti se čak i na lokacijama na kojima je potražnja veća nego drugdje – dodaju stručnjaci. Domaći i strani posjetitelji portala najviše su pretraživali poslovne prostore u Zagrebu i pojedinim gradovima na moru gdje, unatoč velikoj potražnji, cijene ipak bilježe pad vrijednosti. Prosječne tražene cijene ureda i ordinacija u pojedinim su gradovima iznosile oko 1500 eura po kvadratu, što je znatno niže nego u veljači 2011., ali i niže nego u rujnu prošle godine.

Najveći pad cijena zabilježen je u gradovima u kojima je prosječna tražena cijena prije iznosila više od 2000 eura po kvadratu, pa se s vremenom prilagodila stanju tržišta. U usporedbi s veljačom 2011. godine, prosječne tražene cijene ureda i ordinacija bilježe pad od 14,6 posto, a pritom najveću promjenu bilježi Zadar. U tom su gradu cijene ureda danas niže oko 37 posto. Slijedi ga Zagreb u kojemu pad cijena iznosi oko 26 posto. Analiziramo li detaljnije Zagreb, danas se na portalu Crozilla mogu pronaći uredi po cijenama od 700 do 2500 eura po kvadratu, pa prosječna cijena iznosi 1499 eura po četvornome metru.

Trgovi i poslovne zone

– Lokalima na području Zagreba trenutačna prosječna tražena cijena četvornog metra iznosi 1681 euro, ali na portalu su oglašavani sve od nekoliko stotina do čak nekoliko tisuća eura – ističu s portala Crozilla i dodaju kako su tijekom 2014. najviše bili traženi uredi i lokali u četvrtima kao što su Centar, Maksimir i Kvatrić. Uredi su bili traženi i u poslovnim zonama na području Vukovarske i Radničke. Velika je potražnja bila i za već opremljenim stomatološkim ordinacijama.

Mala odstupanja

U odnosu na rujan 2014. godine, uredi i ordinacije pojeftiniji su sedam posto, a pritom najveću razliku bilježi Split. U gradu pod Marjanom cijene su se spustile oko 30 posto te sada iznose 1584 eura po kvadratu. Govorimo li, pak, o cijenama najma, ne bilježe se značajne razlike. Prema podacima portala Crozilla, cijene najma ureda i ordinacija u cijeloj Hrvatskoj trenutačno su 1,7 posto niže nego prije četiri godine, odnosno 1,8 posto niže nego prije četiri mjeseca.

U odnosu na 2011. godinu, najveći pad cijena najma ponovno se bilježi u Zadru gdje iznosi više od 30 posto, a prosječna tražena cijena najma iznosi 8,8 eura po četvornome metru. Slične su cijene i zagrebačkih lokala koji su se prije četiri godine iznajmljivali za oko 15 eura po kvadratu, a danas se njihova cijena spustila na osam eura. Konkretnije, raspon oglašenih cijena kreće se od 3 do 30 eura po kvadratu. U usporedbi s rujanskim cijenama najma ureda i ordinacija, odstupanja nisu osjetno velika, a promjena se u većini gradova očituje tek u razlici od oko jednog eura po četvornome metru.

Ako vam se svidio ovaj članak, molimo vas da ga podijelite!

Source : Jelena Kovačević