Rast traženih cijena nekretnina na prodaju u najvećim je hrvatskim gradovima još prošle godine počeo usporavati, no unatoč negativnim okolnostima koje je 2020. godina donijela na čitavo gospodarstvo, u većini su ih cijene i dalje više u odnosu na prošlu godinu. Općenito, prema novoj Njuškalovoj analizi, tražene cijene nekretnina u Hrvatskoj u listopadu su bile čak 6,62 posto više u odnosu na listopad prošle godine.

Da je tržište nekretnina u Zagrebu i dalje stabilno, pokazuju rezultati analize kretanja traženih cijena od početka godine do listopada. S gotovo nezamjetnim padom cijena nakon potresa u ožujku, one se u listopadu vraćaju u „uzlaznu putanju“ pa je tako prosječna tražena cijena kvadrata stana u Zagrebu bila 2147 eura, dok je u siječnju ona iznosila 2101 euro. Kad je riječ o prodaji kuća u Zagrebu, i one bilježe isti trend u traženim cijenama. Početkom godine se, naime, za kvadrat kuće u prosjeku tražilo 1323 eura, dok je prošlog mjeseca taj iznos bio 1357 eura, odnosno 34 eura više.
U Splitu je tijekom godine bila nešto drugačija slika, što je i očekivano za grad koji bilježi neke od najskupljih kvadrata u Hrvatskoj, a velikim dijelom ovisi o turizmu, ali i jedini veliki grad u kojemu kvadrati kuće traženim iznosom značajno premašuju kvadrate stanova.
Najviše tražene cijene za kuće i stanove u Splitu zabilježene su u veljači, kada je prosječna tražena cijena kvadrata kuće bila čak 3182 eura, a stana 3016 eura. Potom je zabilježen pad traženih cijena kuća u travnju, u vrijeme najstrožih mjera vezanih uz covid-19, da bi u svibnju cijene ponovno „skočile“, no tijekom ljeta nastavile blago padati. Tako je najniža prosječna cijena za kvadrat kuće u Splitu zabilježena u rujnu, kada je iznosila 3038 eura, no već u listopadu podigla se na 3120 eura.
I stanovi su u Splitu najvišu traženu cijenu imali u veljači, kad se za jedan kvadrat tražilo prosječno 3016 eura, dok su najniže tražene cijene zabilježene u lipnju i iznosile su prosječno 2960 eura. Za razliku od kuća na prodaju, oni su u ljetnim i jesenskim mjesecima nastavili bilježiti blagi rast, a prošlog mjeseca zabilježena je prosječna tražena cijena za kvadrat stana u Splitu od 2996 eura.
Grad s najskupljim kvadratima – Dubrovnik, u 2020. godini zabilježio je negativni trend. Dok se siječnju za kvadrat kuće tražilo prosječnih 4433 eura, u listopadu je taj iznos bio 4090 eura, odnosno čak 7,7 posto niži. Niže tražene cijene u odnosu na početak godine u Dubrovniku bilježe i stanovi, čiji je prosječni kvadrat u siječnju iznosio traženih 3792 eura, a u listopadu 3677 eura, odnosno 3 posto manje.

Grad Rijeka u 2020. godini bilježi najveći rast traženih cijena nekretnina, koje su od siječnja čitavo vrijeme blago rasle. U siječnju je prosječna tražena cijena kvadrata stana bila 1686 eura, dok je u listopadu iznosila 1773 eura, odnosno oko 5,2 posto više. Kuće su, pak, najvišu traženu cijenu kvadrata zabilježile u travnju, kad je iznosio 1470 eura.
Poput Zagreba i Rijeke, i Osijek u listopadu bilježi nešto više tražene cijene stanova u od onih s početka godine. Tako je u listopadu prosječna tražena cijena kvadrata stana u Osijeku iznosila 1056 eura, dok je u siječnju bila 1028 eura, odnosno 28 eura niža. Kuće su zabilježile gotovo nezamjetan pad cijena, s prosječno traženih 726 eura za kvadrat na 714 eura.
Izvor: večernji.hr