Što predstavlja B kategorija uredskih zgrada?

B kategorija poslovnih zgrada su one koje ispunjavaju navedene uvjete ispod. Ekskluzivni zahtjevi: Poslovne zgrade od kojih je jedan od ekskluzivnih zahtjeva"A" kategorije nedostaje: / moderni kabliranje, - klima uređaj, natkrivena parking, kvaliteta realizacije, upravljanje objekta u korak, 24-satnu recepciju i sigurnosna služba / Poslovna zgrada s najmanje 750 kvadratnih metara ureda za najam Razni zahtjevi: Poslovni objekti u kojima su nedostupne najmanje 6 od ostalih zahtjeva"A" kategoriji, a Lift / e / Prvo Stopa realizacije Prozori s dvostrukim oknima recepcija kantina

Što predstavlja C kategorija poslovnih zgrada?

C kategorija poslovnih zgrada su one koje ne ispunjavaju uvjete iz A i B kategorije.

Što predstavlja Zeleni ured?

Zelena zgrada je poslovna zgrada, koja je ostvarila biti ovjerena od strane nacionalnih ili međunarodnih, nezavisne treće strane zelenog sustava certificiranja, kao što su EU GreenBuilding certifikata ili LEED, BREEAM, DGNB, HQE certifikaciji. Zelene zgrade su ekološki održive zgrade koje, tijekom planiranja, izgradnje i rada imaju smanjeni utjecaj na zdravlje ljudi i na okoliš.