Jedanaest poslovnih prostora namijenjenih uredskoj, trgovačkoj ili ugostiteljskoj djelatnosti, obrtu ili tihoj proizvodnji ponuđno je za zakup na natječaju gradske uprave objavljenom prije nekoliko dana. Najniža se početna cijena mjesečnog zakupa kreće od 193 kune za lokal od desetak četvornih metara u pothodniku na Trgu Ante Starčevića do najviše - 21.182 kune - za nedavno obnovljeni paviljon Gradski vrt, u Divaltovoj ulici 4, ukupne površine 915 četvornih metara.

 

U ponudi je i prostor u pothodniku na glavnom trgu površine 56 kvadrata, dva na Vijencu Ivana Meštrovića (41 kvadrat, 654 kn; 43 kvadrata, 760 kn)), tri u Ulici Hrvatske Republike (34 kvadrata, 1931 kn; 80 kvadrata, 3961 kn; 17 kvadrata, 350 kuna). Od većih je prostora u ponudi objekt u Fakultetskoj ulici 2, u Tvrđi, namijenjen ugostiteljskoj djelatnosti (osim noćnog bara), čija je početna cijena mjesečnog najma oko 14.000 kuna. Budući da je taj prostor znatno oštećen, zakupniku koji ga uredi vlastitim sredstvima Grad će priznati troškove za dio nužnih radova. Također, Grad će tom zakupniku omogućiti rok neplaćanja ugovorene zakupnine od 90 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.

 

Za poslovni prostor u Županijskoj 36, površine 141 četvorni metar, za koji je početna zakupnina 1105 kuna, budući da je djelomice oštećen, Grad će omogućiti zakupniku rok neplaćanja ugovorene zakupnine od 30 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.

 

Pisane ponude s naznakom poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, kratkim opisom djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati, s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Osijek, Kuhačeva 9, s naznakom “Natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvarati”, preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko pisarnice Grada Osijeka, najkasnije do 6. rujna 2016. Javno će se otvaranje ponuda održati 8. rujna u 13 sati u velikoj vijećnici u Kuhačevoj 9.

 

Ostale informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za financije i nabavu, Odsjeku za gospodarenje poslovnim prostorom (Kuhačeva 9), ili na telefone 031/229-257, 229-254 i 229-192. I. Rab Guljaš

 

JEFTINIJE ZA DESETAK TISUĆA KN

 

Paviljon Gradski vrt nije izdan u zakup u dva prethodna javna natječaja. Gradska ga je uprava obnovila i namijenila ugostiteljskoj djelatnosti, no do sada, unatoč atraktivnosti prostora, nije našao zakupnika. Na prvom je natječaju početna cijena mjesečnog najma iznosila 30.260 kuna, a na drugom 27.234 kune. Hoće li sada dobiti zakupnika, kada je cijena zakupa snižena na 21.000 kuna mjesečno, ostaje vidjeti na javnom otvaranju ponuda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: glas-slavonije.hr