Na natječaj Grada Rijeke na kojemu je oglašen zakup 36 poslovnih prostora pristiglo je 29 prijava za ukupno 15 poslovnih prostora, dok za 21 poslovni prostor nije bilo interesa, odnosno niti jedne prijave. Pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Vladimir Benac izjavio je da je naizgled situacija loša, ali da to i nije baš tako budući da nisu oglašavani atraktivniji poslovni prostori.

 

– Za poslovne prostore na atraktivnijim lokacijama i dalje vlada veliko zanimanje, a i naplata zakupnine je dobra. Što se tiče poslovnih prostora koji se ne izlicitiraju i nakon nekoliko javnih natječaja i nakon smanjenja cijene zakupa, razmislit ćemo da neke od njih preuredimo jer su u lošemu stanju, a ako i nakon toga ne bude zanimanja, jedna od mogućnosti je njihova prodaja, najavio je Benac.

 

Statističkom analizom sa zadnjega natječaja u Odjelu za gospodarenje imovinom došli su do zaključka da je najveći interes iskazan za uslužnu i uredsku djelatnost. Sklopljeni su ugovori za 10 poslovnih prostora ukupne korisne površine 612 kvadrata za koje je ugovorena mjesečna zakupnina u iznosu od oko tisuću eura.

 

–  Kod sklapanja najvećeg broja ugovora o zakupu ugovorena zakupnina jednaka je početnoj cijeni, uz povećanje zakupnine do 100 posto u odnosu na početnu zakupninu sklopljen je jedan ugovor, dok su uz povećanje veće od 100 posto sklopljena dva ugovora o zakupu. Analizirajući postignute cijene zakupnine, evidentno je da su porasti u odnosu na početne cijene zabilježeni kod uredske i uslužne djelatnosti. Najveći porast izlicitirane zakupnine zabilježen je za prostore u III. zoni kod uredske i uslužne djelatnosti na adresi Pehlin 58 i Prvog maja 30a, te za prostor u I. zoni kod djelatnosti iznajmljivanja predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo na adresi Trg Matije Vlačića Flaciusa 7 u kojem slučaju je postignuta cijena do 100 posto veća u odnosu na početnu, naveo je Benac.

 

No, da visina sredstava u gradskoj blagajni i te kako zavisi od lokacije i namjene, vidljivo je iz natječaja za davanje na korištenje javne površine za kioske i montažne objekte. Naime, početna cijena zakupa na Žabici za prostor od 15 kvadrata iznosila je oko 70 kuna, a izlicitirana je cijena od 369 kuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.novilist.hr/