Podaci DZS-a pokazuju da je u rujnu obujam radova izvedenih na zgradama bio veći za 8,1 posto u odnosu na rujan 2021. godine, a na ostalim građevinama manji za 2,4 posto.

U odnosu na kolovoz ove godine, obujam građevinskih radova na zgradama povećao se za 3,1 posto, a na ostalim građevinama pao je za 0,5 posto.

U rujnu je 63 posto radnih sati na gradilištima odrađeno na novogradnji, a 37 posto na rekonstrukcijama, popravcima i održavanjima.

Na zgradama je odrađeno 52 posto, a na ostalim građevinama 48 posto radnih sati.

Statistika prema izvornim indeksima pokazuje da je u prvih devet ovogodišnjih mjeseci obujam građevinskih radova porastao za 3,9 posto u odnosu na prvih devet mjeseci 2021. godine.

Pritom je obujam radova izvedenih na zgradama bio veći za 5,4 posto u odnosu na razdoblje od siječnja do rujna 2021. godine, a na ostalim građevinama za 1,5 posto.

Izvor: seebiz / H