Tako se nastavilo višemjesečno razdoblje negativnih stopa rasta obujma građevinskih radova koje traje (izuzev veljače i prosinca 2013. kada su zabilježene pozitivne stope odnosno rast od 5% i 2,2%) od travnja 2009. Promatrano kumulativno u razdoblju od siječnja do kolovoza ove godine obujam građevinskih radova je niži za 8% u odnosu na isto razdoblje lani a posljedica je pada obujma na izgradnji zgrada (-3%) i ostalih građevina (-11,6%). Pri tome je intenziviranju negativnih stopa pridonio prvenstveno snažan pad izgradnje ostalih građevina s obzirom da se prema strukturi odrađenih sati 55,7% odnosi na gradnju ostalih građevina, a 44,3% na izgradnju zgrada. Prema vrsti radova više od polovice (50,2%) odnosi se na ostale radove dok se 49,8% odnosi na novogradnju.

“Broj izdanih odobrenja za građenje bilježi rast od početka ove godine i zabilježen je rast predviđene vrijednosti ukupnih radova od 23% u prvih osam mjeseci što će zasigurno pridonijeti ublažavanju negativnih stopa u narednom razdoblju. Međutim oporavak građevinskog sektora je još daleko s obzirom da je spomenuti rast prvenstveno odraz niske baze (u 2013. predviđena vrijednost radova je zabilježila snažan pad od preko 26% godišnje dok je u ovoj godini u odnosu na 2008. niža za više od 37%). Negativan doprinos kretanju obujma građevinskih radova i dalje će dolaziti od niske razine investicija. Pritom su privatne investicije zakočene nepovoljnim poslovnim investicijskim okruženjem te niskom razinom poslovnog optimizma dok su one javne pod utjecajem potrebe prilagodbe davno nastalim recesijskim okolnostima pa država umjesto rezanja tekućih rashoda uglavnom zadire u kapitalne investicije. Osim toga, činjenica da je vrijednost novih narudžbi u prvoj polovici ove godine 2,5% niža u odnosu na isto razdoblje 2013. također će negativno doprinositi kretanju pokazatelja obujma građevinskih radova”, objavili su analitičari Raiffeisenbanka.

 

 

 

 

Izvor: Poslovni puls