Tržište industrijskih nekretnina i logističkih centara najslabije je razvijen segment domaćega tržišta poslovnih nekretnina. Ponuda skladišnih prostora vrlo je ograničena i odnosi se uglavnom na starije zgrade, dok je ponuda novih prostora iznimno mala. To je, prema ocjenama tržišnih sudionika, djelomice posljedica administrativnih zapreka i visokih komunalnih naknada koje se plaćaju po kubnom, a ne po kvadratnom metru, što obeshrabruje ulaganja u gradnju takve vrste objekata.

Iz tih razloga segment logističkih prostora karakterizira vrlo niska raspoloživost slobodnih kapaciteta za najam, koja se kreće oko 3 posto, a cijene najma i prinosi viši su nego u usporedivim zemljama. Na kretanje fizičkih pokazatelja na tržištu poslovnih nekretnina, a time potencijalno i na financijsku stabilnost, u sljedećem bi razdoblju mogli utjecati trendovi koji su već dulje vrijeme prisutni na tom tržištu, a koji su dodatno ubrzani pandemijom koronavirusa, poput jačanja internetske prodaje i sve učestalije prakse rada od kuće.