Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama. Raspisuje se natječaj za davanje na korištenje udrugama poslovnog prostora u Labinu, Aldo Negri 7, ukupne površine 25,00 m2 sagrađen na k.č. 1074 k.o. Novi Labin. Namjena poslovnog prostora je uredski prostor, a iznos mjesečne naknade 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).

Natječaj traje 30 dana do petka 2. veljače 2018. godine u 12,00 sati bez obzira na način dostave ponuda. (REX)