Ministarstvo obrane (MORH) objavilo je u petak kako je Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) tijekom ove godine predalo 233 vojne nekretnine, kao i vojarnu 204. brigade HV-a u Vukovaru, koja je predana "Memorijalnom centru Domovinskog rata" Vukovar i Ministarstvu branitelja.

Taj proces je i dalje u tijeku pa se do kraja godine planira predaja još 89 vojnih nekretnina koje više nisu potrebne Oružanim snagama, navodi MORH.

Primopredajom vojnih nekretnina DUUDI-u stječu se uvjeti za njihovo rasknjiženje iz MORH-ovih poslovnih knjiga. Ministarstvo napominje da DUUDI preuzima nekretnine samo sa cjelovitom dokumentacijom, odnosno uknjiženim vlasništvom.

MORH je time reagirao na napise medija da je od Državne revizije dobio samo uvjetno mišljenje na financijsko izvješće za prošlu godinu, jer nije završio popis svoje imovine i obveza unatoč opetovanim upozorenjima revizije, pri čemu je najveći problem fond vojnih nekretnina.

MORH ističe da je krajem prošle godine završen popis nekretnina prema podacima koji su se vodili u MORH-u od 1992. godine, i to temeljem zatečene evidencije bivše JNA, podataka dobivenih od korisnika nekretnina, podataka prikupljenih iz javnih knjiga (katastra i zemljišne knjige), te ostalih podataka. Riječ je o popisu nekretnina temeljenom na arhivskoj dokumentaciji koju je MORH posjedovao.

Pritom napominju da nije bilo uredne primopredaje dokumentacije i nekretnina s bivšom JNA, već se evidencija o vojnim nekretninama ustrojavala prema zatečenoj dokumentaciji.

Isto tako, tijekom Domovinskog rata dio knjiga o vojnim nekretninama je odnesen iz Hrvatske, a dio je uništen i do danas nije obnovljen.

Po pisanju medija, Državna revizija ustvrdila je kako je MORH klasičan primjer lošeg upravljanja nekretninama jer se od ukupno 618 vojnih nekretnina koristi tek njih 226.

Od 2.722 stana u najmu je 2.331 stan, 113 stanova se koristi za službene potrebe, a 278 stanova se ne koristi. Od ukupno 2.920 garaža najveći dio (1.659 garaža) je dan na korištenje HVIDRA-i bez naknade na temelju odluke ministra iz 1993. godine.

Od 278 poslovnih prostora 135 je dano u zakup, a 143 poslovna prostora su ustupljena bez naknade na korištenje udrugama i sindikatima ili su prazni.

Neiskorištenu imovinu MORH nije predao DUUDI-u, iako je to trebao učiniti, što u Ministarstvu opravdavaju time da u većem broju slučajeva nije u zemljišnim knjigama upisano vlasništvo RH ili se te nekretnine bespravno koriste.

U MORH-u priznaju da analitička evidencija potraživanja za zakup poslovnih prostora, najam stanova i garaža nije usklađena, kao što je utvrđeno i u revizijama u zadnjih 20 godina.

Zbog toga je donesena odluka o Akcijskom planu otklanjanja nepravilnosti u kojoj je predložen otpis nenaplativih potraživanja za zakup poslovnih prostora. Donošenje odluke odgođeno je do stupanja na snagu izmjena Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, navodi MORH.

Naime, sukladno Zakonu o zakupu poslovnog prostora iz 1996. godine, trebalo je provesti javni natječaj zbog sklapanja novih ugovora o zakupu poslovnih prostora. No, to nije bilo učinjeno, a ranije sklopljeni ugovori su raskinuti po sili zakona.

 Osim toga, tijekom 2000. godine imenovano je Vladino povjerenstvo za upravljanje državnom imovinom, od kada MORH gubi ovlasti za samostalno sklapanje novih ugovora o zakupu poslovnih prostora.

Od 2000. ovlasti za upravljanje državnom imovinom imale su državne institucije (Fond za privatizaciju, Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, AUDIO, i trenutno DUUDI), zbog čega je došlo do zastoja i usporavanja preuzimanja MORH-ovih nekretnina.

Ustrojavanjem DUUDI-a tijekom prošle godine usporena je predaja neperspektivnih vojnih nekretnina, tako da je u 2013. godini obavljena primopredaja samo četiri vojne nekretnine i 20 poslovnih prostora koje su koristile Uprave i Uredi za obranu.

MORH redovito dostavlja podatke o praznim poslovnim prostorima i garažama koji još nisu predani jer nisu uknjiženi u zemljišne knjige ili se nad njima vode dugotrajni sudski postupci, što ne predstavlja prepreku da se daju u zakup zainteresiranim zakupcima.

 

 

 

 

Izvor: banka.hr