Rijeka nije samo grad praznih poslovnih prostora - bilo državnih, privatnih ili gradskih - već je i grad praznih zgrada. Mrtvi kapital nagriza na sve strane, a dovoljno je prošetati se samo strogim centrom grada (Stari grad i Gomila) te se neiskorišteni stambeno-poslovni kvadrati mogu uočiti.

Bilo bi za očekivati da vlasnici nekretnina barem u strogom centru grada nemaju problema s njihovim stavljanjem u funkciju.

No čini se da to baš i nije tako. U Starom gradu i na Gomili prazni objekti nalaze se na adresama Užarska 12, zatim su tu dvije zgrade koje se nalaze preko puta objekta koji je na adresi Stara vrata 5, pa zatim objekt Pod kaštelom 25 odnosno Krojačka 1 ili pak zgrada u Ulici pod voltun 13.

Primjerice zgrada u Užarskoj 12 gdje je nekad bio Konzervatorski odjel u Rijeci u vlasništvu je Ministarstva kulture odnosno države. Za dio zgrade u tijeku je, saznajemo, sudski spor vezan za postupak denacionalizacije.

I to je vjerojatno razlog zbog čega je neiskorištena. Detaljnim planom uređenja Stari grad za nju je predviđena gospodarska, pretežito uslužna namjena, saznajemo u Odjelu gradske uprave za urbanizam.

 

Izvor: limun.hr