EXPO REAL, München, 4. – 6. listopad, 2016 – Geo-političke promjene, izazovi koje nose investicijski tržišni ciklusi i sama težina kapitala kreiraju nova pravila privlačnosti i ulaganja u europske zemlje. Detaljno istražujući i procjenjujući temeljne osnove tržišta komercijalnih nekretnina Europe i njihovu kategorizaciju i poziciju u odnosu na strategije investitora, stav spram rizika, želju za stabilnošću, rast ili prinos, kao najpovoljnije zemlje za ulaganja u nekretnine u 2017. godine,  Colliers je identificirao nordijske zemlje, Nizozemsku, vodeća europska tržišta, te određena tržišta središnje i istočne Europa (SIE) među kojima i hrvatsko tržište nekretnina.

Vedrana Likan, direktorica Colliersa u Hrvatskoj, po povratku s EXPO REAL sajma, jednog od najvećih međunarodnih događanja s područja nekretnina i investicija, rekla je: "  Ulaganja u tržište nekretnina i dalje rastu kako investicije u komercijalne nekretnine ostaju vrlo atraktivna opcija u makro okruženju prema principu "niže za duže". Kako se bližimo 2017., sva tržišta i dalje nude investicijske mogućnosti, ovisno koliko daleko investitori žele ići na krivulji geo-političkog rizika."

U istraživanju provedenom od strane Colliersa „European Investment Market Outlook: A Matter of Perspective’, prepoznate su tri grupe investitora koji prema kategorijama rangiraju zemlje u koje razmatraju investirati: 

a)    Investitori neskloni riziku – kojima su ključna transparentnost i likvidnost, najviši rang daju nordijskim zemljama koje su gotovo europski sinonim za stabilnost. Često im pridružuju Švicarsku, Nizozemsku i Austriju. 
Niži rizik, međutim, ima svoju cijenu. Postoji jasna inverzija odnosa cijena nekretnina, na temelju ponderiranih prinosa svih sektora u odnosu na rizik zemlje. Na toj skali, Finska, Nizozemska i Belgija imaju najbolju ravnotežu između rizika i prinosa od svih europskih zemalja. 

b)    Investitori motivirani stabilnošću i rastom – koji ne razmatraju jedino politički i operativni rizik. Dugoročno gledajući na faktore koji će utjecati na potražnju, faktori poput izgleda za kratkoročne i dugoročne kamatne stope, BDP, rast zaposlenosti i demografske promjene, utjecali su na veliki pomak u ukupnom poretku tržišta po njihovoj atraktivnosti za ulaganja. Vodeća europska tržišta predvode u ovoj kategoriji s Njemačkom na čelu ispred Velike Britanije i Francuske. Nizozemska i ovdje ima vrlo dobar rang s obzirom na cijene prinosa u odnosu na ostale veće i vodeće zemlje.

c)    Investitori s većim apetitom za rizikom – biraju zemlje gdje likvidnost može biti manja, ali su prinosi veći i okreću se tržištima srednje i istočne Europe (SIE), potičući njihovu aktivnost. Gledajući prinose, najzanimljivija su upravo tržišta Bugarske, Hrvatske, Slovačke, kao i baltička tržišta. Slijede ih Belgija, Nizozemska, Češka, Finska i Danska.

 

Hrvatska, Latvija, Litva, Finska i Nizozemska nalaze se u samom vrhu tržišta za investitore različitih  preferencija i stilova i pokazala su se kao najjače rastuća tržišta u pogledu rasta investicija iz godine u godinu.

 

 

 

 

 

 

Izvor: Colliers International