O tome su govorili u emisiji Studio 4, Marina Kunovac, viša savjetnica u Sektoru istraživanja HNB-a i Igor Jemrić, glavni savjetnik u Sektoru statistike HNB-a.

Jemrić je rekao da se u istraživanju razdvojila realna od financijske imovine te da velika većina kućanstava posjeduje obje.

- 94 posto kućanstava posjeduje neke oblike realne imovine, dok je financijski dio imovine 82 posto, rekao je.

Kunovac je istaknuo da medijalno kućanstvo u Hrvatskoj ima vrijednost neto imovine oko 60 tisuća eura. To bi bilo kada se zbroji sva imovina i oduzmu sve obveze.
Podaci istraživanja govore kako smo naglašeno usmjereni na posjedovanje nekretnina. Čak 80 posto svih privatnih kućanstava posjeduje ili u cijelosti ili uvjetno nekretninu, istaknuo je Jemrić.

Smatra da su hrvatski građani, u odnosu na ostale zemlje EU-a, natprosječno skloni posjedovanju nekretnine. Na razini EU-a, taj je prosjek 40 posto.

- Što se tiče vrijednosti imovine, tu zaostajemo za prosjekom EU-a i na 62 posto smo medijalne vrijednosti koja vrijedi, rekao je.

Kunovac je istaknula da i stupanj obrazovanja ima veze s vlasništvom.

- Što je više obrazovanje, to je veća mogućnost da će kućanstvo biti bogatije, rekla je.

Jemrić je napomenuo da je predmet istraživanja bio i dug, a utvrdili su da je u Hrvatskoj 47 posto domaćinstava zaduženo. Naglasio je kako su građani Hrvatske siromašniji od prosjeka EU-a.

Izvor: vijesti.hrt.hr