Europsko tržište komercijalnih nekretnina bilježi najveći kvartalni rast investicija u posljednjih šest godina. Prema posljednjim podacima CBRE-a, ostvareno je čak 35,5 milijardi eura prometa, što je porast od 21 posto u odnosu na isto tromjesečje 2012.

Ulaganja u core zapadnoeuropska tržišta komercijalnih nekretnina, dakle u Veliku Britaniju, Njemačku i Francusku, bila su posebno snažna u trećem kvartalu 2013. Investicije u komercijalne nekretnine u Velikoj Britaniji na najvišoj su razini još od 2007., sa 14,1 milijardi eura transakcija ostvarenih u trećem tromjesečju ove godine.

U istom razdoblju Njemačka bilježi 6,2 milijardi eura prometa, što je povećanje od 21 posto u odnosu na prošlu godinu. Ulaganja u komercijalne nekretnine u CEE regiji rasla su u trećem kvartalu 2013. za 33 posto u odnosu na 2012.

Najveća aktivnost zabilježena je na core tržištima Rusije, Poljske i Češke. I core i periferni sektori europskog tržišta komercijalnih nekretnina su zanimljivi ulagačima. U Njemačkoj, Francuskoj i Veliku Britaniji još uvijek velik broj investitora koji nisu skloni riziku ulaže u core tržišta i vrhunske nekretnine.