Registar državne imovine je objavljen na web-stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom prema kojem Ministarstvo financija ima 201 nekretninu, od kojih 195 koristi državna uprava, a četiri su građevine ili građevinska zemljišta. Ministarstvo gospodarstva ima samo tri poslovna prostora, a Ministarstvo graditeljstva 37 nekretnina od kojih je 36 poslovnih prostora. Ministarstvo kulture ima 33 objekta. Jedno "građevinsko zemljište ili građevinu" imaju u Zagrebu, 12 nekretnina prijavili su kao one "koje koristi državna uprava" te imaju 20 poslovnih prostora, a Ministarstvo poljoprivrede 115 nekretnina od kojih su kao "građevinsko zemljište i građevinu" prijavili vinograd i oranicu u Borovu, 94 poslovna prostora i 15 stambenih objekata i 5 objekata koje "koristi tijelo državne uprave".

Ministarstvo pomorstva ima 177 nekretnina (56 građevinskih parcela i građevina, 72 poslovna prostora i 48 stambenih objekata), a Ministarstvo pravosuđa čak 1339 nekretnina (308 građevina i građevinskih parcela, 327 poljoprivrednih zemljišta, 125 poslovnih i 113 stambenih objekata, 60 šuma, a 225 ih koriste tijela državne uprave).

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova ima samo četiri poslovna prostora, Ministarstvo uprave samo dvije nekretnine (u Zagrebu), a Ministarstvo turizma samo zgradu u kojoj im je sjedište. MUP ima 256 nekretnina: 251 koriste tijela državne uprave, dvije građevinske parcele (pašnjak u Imotskom i šumu u Rupi), a ima još dva poslovna prostora. MVPEI ima pet isključivo poslovnih prostora, a Ministarstvo zaštite okoliša 28 nekretnina, dok Ministarstvo zdravlja ima 111 isključivo poslovnih prostora, a Ministarstvo obrazovanja ima 7 nekretnina (pet parcela ili građevina te jedan stambeni objekt).

Registar navodi 24 vile (Brijuni, Hvar i u Dubrovniku) i rezidencije (sve u Zagrebu). 

 

source: dubrovacki.hr

publisher: dubrovacki.hr