1. Kako biste opisali trenutnu situaciju na hrvatskom tržištu nekretnina? Je li europska financijska kriza imala utjecaj na hrvatsko tržište nekretnina?

Ekonomska kriza je značajnije usporila investicije na hrvatskom tržištu nekretnina. Krizom su najviše pogođeni investitori, koji su započeli projekte netom prije krize, odnosno projekti, koji su izgrađeni prije par godina.
Od 2012. godine tržište nekretnina u Hrvatskoj se polako konsolidira. Projekti koji će iz krize izaći kao pobjednici su uglavnom oni projekti, u koje su investitori spremni uložiti dodatna novčana sredstva kako bi kompenzirali eventualne negativne rezultate poslovanja.
Erste banka čvrsto vjeruje u nekretninsko tržite i dalje podržava kvalitetno pripremljene real estate projekte na kvalitetnim lokacijama. Doduše, vlastito učešće koje banka očekuje od investitora je nešto više nego što je bilo prije financijske krize.
Rezultat financijske krize su realnija očekivanja investitora vezana uz povrat na uloženi kapital te nevoljkost na preuzimanje značajnijeg rizika kada planiraju ulaganja na hrvatskom tržištu nekretnina.


2. Hrvatska je prepoznata kao odlična destinacija za strana ulaganja u kuće za odmora. Kakva je trenutna situacija sa stranim ulaganjima u uredske prostore? Koliki značaj imaju strani investitori za tržište uredskog prostora u Hrvatskoj?

Strani institucionalni investitori još uvijek nisu spremni preuzeti veće rizike kao što je to bio slučaj prije krize, budući da Hrvatsku više ne vide kao destinaciju na kojoj mogu ostvariti visoke prinose na ulaganja te su realniji u vezi s očekivanjima i prilikama na hrvatskom tržištu.

U dijelu uredskih zgrada za najam očekuje se završetak svih projekata koji su započeli do 2009. godine, dok se u bližoj budućnosti ne očekuju nove veće investicije u tom dijelu tržišta osim eventualno u Splitu. Moguće su nove investicije i u ostalim dijelovima Hrvatske, ali većinom će to biti ulaganja u poslovne zgrade za vlastitu upotrebu.


3. Smatrate li tržište poslovnih zgrada za najam konkurentnim tržištem u Vašoj regiji?

S obzirom na administrativne zahtjeve i trenutnu ekonomsku situaciju u Hrvatskoj, tržište poslovnih zgrada za najam kod stranih investitora nije percipirano kao konkurentno tržište u regiji za nove projekte. Unatoč trenutnoj gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj te birokratskim zaprekama za strane investitore, ipak postoji nekoliko većih  kvalitetnih već izgrađenih projekata sa zadovoljavajućim poslovnim rezultatima, koji bi mogli privući nova strana ulaganja.


4. Prema Vašem viđenju, jesu li tvrtke više zainteresirane za najam uredskog prostora ili za izgradnju vlastitih nekretnina? Zašto mislite da je tome tako?

Visoka ponuda neiznajmljenog uredskog prostora utjecala je na smanjenje najmova, što u ovom trenutku najam prostora čini isplativijim nego prije.
Značajne kapitalne investicije s niskim povratkom na kapital, koje imaju veliki utjecaj na operativno poslovanje društava, također su razlozi zašto se vlasnici društava rađe odlučuju za najam poslovnog, odnosno uredskog prostora nego za izgradnju vlastitih poslovnih zgrada.


5. Je li primjetan pozitivan efekt na hrvatsko tržište nekretnina nakon 01. srpnja 2013. godine od kada je Hrvatska postala članicom EU? Što očekujete od članstva Hrvatske u EU?

Iako je Hrvatska i prije ulaska u EU bila otvorena za strana ulaganja, nakon 1. srpnja 2013. godine primjetan je porast interesa stranih privatnih investitora za ulaganja u kuće ili apartmane za odmor na hrvatskoj obali. Unatoč činjenici da je tržište stambenih nekretnina i dalje u padu, interes za kvalitetnim stambenim nekretninama na atraktivnim lokacijama, kao i za nekretninama za odmor je u porastu.

Porast potražnje za uredskim prostorom u Hrvatskoj je moguć kao posljedica ulaska multinacionalnih tvrtki na hrvatsko ili regionalno tržište te otvaranje sjedišta svojih lokalnih ili regionalnih ureda na području Republike Hrvatskoj.

Erste banka trenutno vidi golemi potencijal u investicijama u turističke nekretnine, retail centre u manjim gradovima u Istri ili Dubrovniku, kao i kućama ili stanovima za odmor na hrvatskoj obali.