No, možemo biti optimistični jer je trenutačno makroekonomsko okruženje poticajno. Rast BDP-a prati i rast plaća, padaju kamatne stope na kredite, raste građevinska aktivnost, a time i ponuda novih objekata", poručio je u ponedjeljak Josip Zaher potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za trgovinu i financije na 30. Foruma poslovanja nekretninama u organizaciji HGK.

Predstavljajući trenutačno stanje na tržištu nekretnina, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir istaknuo je da su cijene stanova u većini slučajeva u korelaciji s kretanjima BDP-a. "Promjene u gospodarstvu općenito određuju trendove na tržištu nekretnina, pa se tako rast naše ekonomije u zadnjih par godina odražava i na rast cijena nekretnina i broja izdanih građevinskih dozvola. Elastičnost ponude stanova na porast cijena u Hrvatskoj je velika, a to ukazuje na zdravlje tržišta", ocijenio je Uhlir.

Uhlir upozorava da nedostatak radne snage u građevini također utječe na cijenu proizvodnje, pa tako u konačnici i na cijene stanova. "Bojim se da kasnimo s prilagodbom na kretanja na tržištu rada", poručio je Uhlir. Damjan Geber iz tvrtke Brigada pojasnio je kako gentrifikacija kvarta utječe na kretanje cijena nekretnina.  "Danas su neki od najskupljih kvartova na svijetu oni na koje smo prije samo nekoliko desetaka godina gledali kao na opasne i periferne.

Taj proces gentrifikacije, što u suštini podrazumijeva doseljavanje ljudi s više novca u određeni kvart, čime se mijenja kompletna slika susjedstva, ubuduće će biti još brži. Takve promjene nude ogroman investicijski potencijal", izjavio je Geber. Gentrifikacija se može pratiti otvaranjem ugostiteljskih objekata, pa tako otvaranje Starbucksa u nekom kvartu diže cijenu za 0,5 posto. Tako je u zloglasnom njujorškom kvartu Williamsburg cijena nekretnina u 8 godina porasla za 180 posto. Zagrebačku Trešnjevku je okarakterizirao kao negativan prikaz gentrifikacije, jer kvart nema dobru infrastrukturu, dok je Sigečicu istaknuo kao pozitivan primjer.

 

(izvor: poslovni)