Ulaskom Hrvatske u EU pristupili smo jedinstvenom tržištu roba na kojem je konkurencija iznimno velika. Budući da je logistika važna karika u lancu opskrbe, njena učinkovitost pomaže bržoj dostavi, utječe na smanjenje troškova robe, a time i povećanje konkurentnosti. Konkurentnost ukupnog gospodarstva u mnogome zavisi od razvoja logistike, njene infrastrukture i usvajanja suvremenih logističkih modela. U tome zaostajemo za tranzicijskim zemljama srednje Europe.

Premda je Hrvatska geoprometno izuzetno dobro pozicionirana, ta prednost nije ni izbliza iskorištena. Bez odgovarajuće infrastrukture koja bi povećala učinkovitost prijevoza robe prometnim pravcima kroz Hrvatsku, ta prednost će i dalje ostati neiskorištena. 

 

Nerazvijenost logističkih nekretnina

Jedan od najvažnijih uzroka našeg zaostajanja je u tome što su logistički prostori i skladišta najslabije razvijeni segment tržišta nekretnina u Hrvatskoj.

Glavne razloge tome direktorica Colliers Internationala za Hrvatsku, Sloveniju i BiH Vedrana Likan vidi u vrlo visokim cijenama zemljišta te što se komunalni doprinosi naplaćuju investitorima po prostornome metru. Hrvatska je odnedavno kao investicijska destinacija postala još manje atraktivna jer je u Srbiji, primjerice, komunalna naknada u potpunosti ukinuta. Iz toga direktorica Colliers Internationala zaključuje kako Hrvatska u odnosu na zemlje u okruženju gotovo da nema nikakve komparativne prednosti za razvoj logističkih nekretnina.

-Sve to dovodi nas do nedostatka suvremenih skladišno-logističkih nekretnina, pa se taj odnos ponude, potražnje, isplativosti investicije slio u cijene zakupa koje su značajno veće u Hrvatskoj u odnosu na zemlje iz okruženja - upozorava Vedrana Likan. 

Zadnjih nekoliko godina ipak je izgrađeno nekoliko modernih logističkih centara. No, većina ulaganja u logističke kapacitete u Hrvatskoj dolazi od trgovačkih lanaca za njihovu djelatnost na području RH ili bližeg regionalnog okruženja. 

 

Outsourcing i online trgovina

Nedostatak logističke infrastrukture za posljedicuima i kašnjenje u razvoju naprednih logističkih rješenja. Generalno gledano, velike su razlike opskrbe u trgovini, relativno jednostavnom modelu i industriji, gdje se zahtijeva optimalan pristup od planiranja proizvodnje, nabave sirovina, proizvodnje i prodaje, rekla nam je direktorica prodaje i marketinga tvrtke Kuehne + Nagel, Renata Čirjak, dodavši kako opskrbni lanac u industriji u Hrvatskoj još nije dovoljno razvijen – odnosno fokus nije stavljen na sagledavanje kompletnog opskrbnog lanca, nego je fokus više na samoj proizvodnji i prodaji. Manje se gleda na poboljšanje ulazne logistike razvoja modela suradnje s dobavljačima, a više na proizvodnju i izlaz prema kupcima.

Kada je u pitanju jedan od ključnih logističkih trendova, outsourcing, u Hrvatskoj još uvijek ima puno prostora za njegov razvoj.

-Smatramo da na hrvatskom tržištu 70-80% tržišta ima logistiku u vlastitoj organizaciji. Outsourcing u logistici najviše je vidljiv u trgovačkoj djelatnosti zbog utjecaja međunarodnih trgovačkih lanaca koji ulaze na hrvatsko tržište s unaprijed definiranim načinom rada i s konkretnim zahtjevom prema outsourcing logistici. Ostali sektori još nisu otvoreni modernim logističkim rješenjima, već pokušavaju poboljšati svoja vlastita postojeća rješenja - kaže Dario Jagar, voditelj ugovorne logistike tvrtke Kuehne + Nagel

 

Usto, izgradnja cjelovite prometne i logističke infrastrukture u Hrvatskoj uvjet je i za prihvaćanja svjetskog trenda sve većeg razvoja online trgovine. 

Online trgovina je u Europi krajem 2014. rasla 18-20%, što daje imperative logistici da postane kvalitetnija – brža, fleksibilnija, s implementiranim učinkovitijim informatičkim rješenjima.

Postavljanje najučinkovitijeg oblika opskrbe u online trgovini predstavlja nove izazove, a koji povratno pozitivno utječu na efikasnost logističkog sustava. U Hrvatskoj online trgovina još nije toliko raširena i razvijena, ali je ulaskom u EU vidljiv porast tog sektora. Velike platforme gdje se preko Interneta naručuje roba i dalje imaju velika centralna skladišta u Europi. U tom segmentu razvoj se očekuje kad se hrvatske tvrtke preko Internet trgovine usmjere na svjetska tržišta.

 

Online trgovina pred logistiku stavlja velike izazove jer robu treba dostaviti kupcu, uz veće smanjenje utroška vremena i uz minimalne greške. Da bi se to moglo ostvariti, potrebno je dodatno modernizirati postojeća skladišta/logističke centre.

-To znači da logističke sustave treba projektirati i realizirati uzimajući u obzir povećani broj ulaza i izlaza roba, a to za posljedicu ima primjenu specifičnih logističkih tehnologija i opreme, od djelomično pa do potpuno automatiziranih rješenja - kaže direktor Logomatike d.o.o., Zvonimir Furač.

-U budućnosti će sigurno doći do porasta online trgovine i logistički sustavi morat će se modernizirati kako bi zadovoljili uvjete koji će pred njih biti postavljeni. Stoga je logično za očekivati znatne investicije u tom segmentu u vremenu ispred nas – smatra Furač.

 

-S aspekta skladištenja robe, sada je glavna karakteristika novih skladišta da budu fleksibilna, u svakom pogledu. Suvremena logistička struktura u pozadini sve više omogućava potpunu usmjerenost prema kupcu i njegovim potrebama. Sve brži razvoj tehnologija vodi prema sve većoj automatizaciji skladišnih sustava i operacija, što u konačnici vodi do potpuno automatiziranih skladišta - rekla nam je Marina Lipnjak iz Primat informatike, objašnjavajući da je osnovni koncept implementacije integriranog rješenja sustava za upravljanje automatiziranim skladištem temeljen na povezanosti organizacijskih cjelina u jedinstvenu informatičku cjelinu skladišta te informatičku podršku svih cjelina upotrebom WMS sustava.

 

 

Izovro: Mirakul.hr, Gorden Knezović