Kako je zgrada temeljna građevna jedinica grada, upravo zgradu treba početi mijenjati iz pasivnog potrošača energije u aktivnog sudionika koji prikuplja podatke i kreira nove informacije koje služe za upravljanje potrošnjom. Kako bi optimizirali upotrebu energije potrebno je zgrada pretvoriti u pametne zgrade, na način da energetska učinkovitost postane prioritet. Pametne zgrade, osim upravljanja uvjetima u interijeru, imaju sposobnost komunikacije s okolinom i prilagođavanja vlastite potrošnje mrežnim uvjetima. Priključivanjem obnovljivih izvora situacija se usložnjava jer zgrada postaje aktivni element mreže.

Smanjenje ovisnost o uvozu, razvoj energetike prema europskoj Energetskoj uniji, energetska učinkovitost, dekarbonizacija energetskog sektora pa i sektora zgradarstva, istraživanje novih tehnologija - samo su neki od ciljeva Europske unije, ali i Hrvatske elektroprivrede, koja intenzivno radi na projektima uvođenja naprednih mreža u distribucijskim područjima, sustavu daljinskog centralnog grijanja, mjerama energetske učinkovitosti u krajnjoj potrošnji u zgradama HEP grupe i za kupce HEP grupe i razvija projekte obnovljivih izvora energije.

HEP je pokrenuo je nove programe investicija u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te projekte javne rasvjete po novom ESCO/EPC modelu. Naime HEP ESCO za tržište, nudi izgradnje sunčanih elektrana u kombinaciji s mjerama energetske učinkovitosti po principu 'ključ u ruke' za javne zgrade, poslovne zgrade, hotele, višestambene zgrade i industrijske objekte kroz program HEP EE solar plus.

HEP grupa, kao predvodnik primjene zelene tehnologije planira u narednih tri do četiri godine kroz HEP PV program na krovovima HEP-ovih poslovnih i proizvodnih zgrada instalirati više od 300 sunčanih elektrana koje će električnu energiju koristiti na mjestu proizvodnje. Ideja je, kod malih sunčevih elektrana proizvesti optimalnu količinu energije za potrebe objekta.

Energetska učinkovitost je gorivo broj jedan u održivom globalnom energetskom sustav i najdjelotvorniji način smanjenja negativnih utjecaja na okoliš te temelj pametnim tehnologijama koje ubrzano dolaze, a koje upotpunjuju i unapređuju sustave u zgradama. Termini kao što su 'pametna zgrada', 'pametna brojila', 'pametni grad' više nisu tako nepoznati.

 

(izvor: novac.jutarnji)