“Smeće više neće biti problem, to će biti zelena energija!”, kaže.

Tako će se na dnevnom redu sljedeće sjednice Županijskog vijeća Cluj naći nacrt odluke o odobravanju kupnje postrojenja za obradu molekularnom dezintegracijom za energetsku oporabu komunalnog otpada.

"Riječ je o revolucionarnoj etapi u rješavanju problema vezanih uz način gospodarenja otpadom u županiji. Nakon tog koraka otpad više neće biti problem, već će se pretvoriti u alternativni zeleni izvor energije koji će također stvarati dodatni prihod za županijsko vijeće. Osim toga, predstavljat će ekološko, moderno rješenje", kaže predsjednik županijskog vijeća Cluj, Alin Tișe.

Postrojenje je modularno, što će omogućiti obradu razgradnjom otpada preostalog nakon sortiranja i mehaničke obrade. Oni će se usitnjavati i razgrađivati u odgovarajućem postrojenju, što će dovesti do proizvodnje plina (syngas), koji će se transformirati u električnu energiju koja će se isporučivati u nacionalni energetski sustav, što će također dovesti do dodatnih prihoda za županijsko vijeće.

Novost i prilika je u mogućnosti potpune obrade zbrinjavanjem čime će se smanjiti količina zaostalog otpada koji se sada odlaže na postojeće odlagalište, a novi sustav predstavlja prvi na nacionalnoj razini.

 

Izvor: Green-forum.eu