Promatrano prema vrsti radova 371 dozvola (72,5%) se odnosi na novogradnju, te 141 na rekonstrukciju (27,5%). U odnosu na prethodni mjesec broj izdanih odobrenja za građenje niži je za 7,4%, dok je na godišnjoj razini broj odobrenja za građenje pao za 7,2%, više na http://www.poslovnipuls.com/2015/07/14/i-dalje-lose-vijesti-za-domaci-gradevinski-sektor/