Parcele na području Poslovne zone Nemetin grad Osijek prodaje s ciljem građenja poslovnih objekata za slijedeće namjene: proizvodne (industrijske), nove tehnologije, GREENFILED investicije u obnovljive izvore energije, prerađivačke industrije s većim industrijskim pogonima koji trebaju veće površine ili blizinu pročistača vode.

 

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji bilo je riječi o Programu olakšica i poticaja investitorima u Industrijskoj zoni Nemetin kroz pet mjera određenih beneficija radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta na području Grada Osijeka.

 

1. Mjera - umanjenje cijene zemljišta prema prioritetnim djelatnostima - (5%, 10% i 30%).

 

2. Mjera - umanjenje cijene zemljišta investitorima sa izvoznom orijentiranošću - stopu olakšice od 5% umanjenja cijene zemljišta.

 

3. Mjera - umanjenje cijene zemljišta investitorima koji otvaraju nova radna mjesta

 

1. otvaranje >50 novih radnih mjesta – umanjenje cijene zemljišta za 30 %

 

2. otvaranje 10 - 50 novih radnih mjesta – umanjenje cijene zemljišta za 15 %

 

3. otvaranje 5 - 9 novih radnih mjesta – umanjenje cijene zemljišta za 10 %

 

4. otvaranje 1 - 4 novih radnih mjesta – umanjenje cijene zemljišta za 5 %

 

4. Mjera - umanjenje cijene zemljišta za velike investicije

 

4.1. Mjera - umanjenje cijene zemljišta za investicije preko 1.000.000 EUR-a - stopu olakšice od 70% umanjenja cijene zemljišta

 

4.2. Mjera - umanjenje cijene zemljišta za investicije preko 2.000.000 EUR-a - stopu olakšice od 90% umanjenja cijene zemljišta

 

5. Mjera –komunalni doprinos

 

Temeljem važeće Odluke o komunalnom doprinosu na području Industrijske zone Nemetin komunalni doprinos za objekte koji se grade u istoj iznosi 15,00 kuna/m³.

 

Gradonačelnik Ivan Vrkić sa suradnicima podsjetio je i na činjenicu da je Grad Osijek potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu Programa 2007. – 2013. Kojim su gradu osigurana bespovratna sredstva u iznosu maksimalno 98,96% ukupnih prihvatljivih troškova Projekta i to u ukupnom iznosu bespovratnih sredstava od 12.383.756,34 kn. Projekt će trajati 24 mjeseca, a započeo je u listopadu 2014. godine.

 

U sklopu projekta, kroz aktivnost Izgradnja poslovne i komunalne infrastrukture u eko-industrijskoj zoni Nemetin, izvesti će se radovi na:

 

- izgradnji prometne površine i oborinske odvodnje druge faze IZ Nemetin,

 

- javna rasvjeta cijele Zone,

 

- radovi na uvođenju DTK na prostoru cijele Zone,

 

- izgradnja toplovoda na prostoru cijele Zone- sveukupno 269.688 m2 IZ Nemetin biti će komunalno opremljeno kroz ovaj projekt

 

 

 

Izvor: Poslovni.hr