Surađujemo s www.uredinfo.com.hr od 2014, uz čiju pomoć i kroz vrlo uspješnu suradnju održavamo kapacitete naših uredskih prostora popunjenim.

Brza i efikasna komunikacija sa njihovim timom doprinjela je uspješnoj suradnji na svim razinama.